Székhelye: 8800 Nagykanizsa Péterfai 17/c

Az alapítvány célja

Nagykanizsa város kulturális életének fejlesztése a népművészet, ezen belül a népzene, néptánc, népszokás, népviselet megjelenítésével.

Az alapítvány által ellátott
közhasznú tevékenység: kulturális tevékenység

  • Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
  • Az alapítvány pártoktól független, pártoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
  • Az alapítvány nyitott, így valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösség csatlakozhat.

Az alapítvány céljainak elérése érdekében elősegíti a Kanizsa Táncegyüttes és a Rozmaring Gyermek Néptáncegyüttes működését. Szakemberek felkérésével, művészi koreográfiák készítésével, a technikai feltételek javításával, területi, országos versenyeken, nemzetközi fesztiválokon,  bemutatókon való részvételük támogatásával, finanszírozásával elősegíti a közösség nép kulturális ismereteinek bővítését, népi hagyományaink megbecsülését és külföldön történő széleskörű megismertetését.